Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna underlätta din köpupplevelse och möjliggöra hemleveranser av beställda produkter.

Vi har fått dina uppgifter från registreringsformuläret på vår hemsida www.bodenbox.fi. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som du är kund hos Boden.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med betalningsförmedlaren, Paytrail.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Daneil Löf. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@bodenbox.fi.

Du når vårt dataskyddsombud på info@bodenbox.fi. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.