Månadens producent

Skogsjö Gård är ett familjeföretag i tredje generation som bedriver ekologisk växtodling och ekologisk grisuppfödning i Munsala. Gården drivs av Tommy och Steve samt Tommys fästmö Jessica. Gården sysselsätter 2 heltidsanställda. Ekologisk grisuppfödning kräver mera utrymme åt varje gris med mycket dagsljus och rasthage utomhus under sommarhalvåret. Griskultingarna får även vara en längre tid med suggan. Suggorna är frigående även under grisningen.

Grisarnas foder skall bestå av naturliga ekologiskt odlade grödor. På Skogsjö Gård äter grisarna spannmål, ärter, bönor och ryps som till största delen produceras på gården. Uppfödningstiden är därför ungefär en månad längre jämfört med en konventionell gris.

Syntetiska, på kemisk väg producerade aminosyror för att optimera tillväxten är inte tillåtna, genmodifierade grödor får naturligtvis inte heller användas i ekologisk produktion.

Handla på Boden:

© Copyright 2020 Boden Group Ab Oy. Alla rättigheter reserverade.